Нормативно-правова база організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2016-2017 н.р.

- Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»;

- Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів»;

- Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»;

- Лист МОН України від 20.07.2016 №1/9-385 «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку»;

- Лист МОН України від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році»;

- Лист МОН України від 29.07.2016 № 2.1./10-1855 «Методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016-2017 н.р.»

До уваги вчителів початкових класів!

Методичні рекомендації, програми, критерії оцінювання розміщено у підрозділі "Документація"

Проект Концепції початкової освіти
(для обговорення)

Проект та його презентацію розміщено внизу сторінки

Нормативні документи щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2015-2016 навчальному році

1. Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 №1/9 – 305.

2. Про тематику Першого уроку в 2015-2016 навчальному році. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2015 № 709.

3. Щодо обов’язкової ділової документації. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2015 № 1/9-285.

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

5. Про структуру 2015/2016 навчального року. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 №1/9 – 253.

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 р. № 412 «Інструкція щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

7. Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. Лист МОН України від 28.01.2014 № 1/9-74.

8. Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році (сайт Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі в 2014-2015 навчальному році

Презентація знаходиться внизу сторінки

ІІ (міський) етап предметних учнівських олімпіад серед випускників школи І ступеню

24-25 квітня 2014 року відбувся ІІ (міський) етап олімпіад учнів 4-х класів з української мови, математики, природознавства, іноземних мов та образотворчого мистецтва. Завдання олімпіад дивитись внизу сторінки

Нормативні документи з питань організації роботи групи продовженого дня

1. Конституція України (28 червня 1996 р. – К.,: Преса України, 1997);

2. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року;

3. Декларація прав дитини. Проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року;

4. Конвенція про права дитини. Прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року;

5. Конвенція про права дитини;

6. «Про освіту». Закон України від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями);

7. «Про загальну середню освіту». Закон України від 13 травня 1999 року № 651-ХІV;

8. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.);

9. Національна програма «Діти України»;

10. Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства. Постанова Кабінету міністрів України від 15.09.1999 р. № 1697;

11. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти. Затверджена колегією Міністерства освіти України 28.02.96 р.;

12. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. «Педагогічна газета» № 6(72) червень 2000 р.»

13. Сім’я і родинне виховання (концепція);

14. Указ Президента України від 28.01.2001 р. «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій безоглядності». Інф. зб. Мін. осв. – 2001 р. – № 9;

15. Указ Президента України від 11.07.2005 р. № 1086 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей». Інф. зб. Мін. осв. – 2005 р.;

16. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 р. №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»;

17. Наказ Міністерства освіти і науки України під 20.02.02 № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

18. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.01 № 1/9—468 «Про обсяг та характер домашніх завдань для учнів початкової школи»; Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від13.04.2011 N 329.

19. «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

20. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 р. № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ» (домашні завдання);

21. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.11 № 1/9-455 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»;

22. «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу Д Сан ПІП 5.5.2.008 – 01» Лист Міністерства освіти і науки України від 5.06.2001р. №1/12 – 1459;

23. Постанова Кабінету Міністрів України №1121 від 5 жовтня 2009 року «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»;

24. Лист Міністерства освіти України від 15 травня 1995 року № 1/9- 169 «Посадова інструкція вихователя групи продовженого дня»;

25. Лист МОН України № 1/9-503 від 18.07.2013 Про використання Інструктивно-методичних матеріалів «Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»

Результати ДПА учнів 4-х класів 2012/13 н.р.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році», в навчальних закладах міста з 14 по 16 травня 2013 року відбулася державна підсумкова атестація учнів 4-х класів з математики, читання та української мови.

Підсумкові контрольні роботи виконували учні 4-х класів 12 загальноосвітніх шкіл міста. Станом на 14.05.2013 року загальна кількість четвертокласників цих закладів - 568 учнів, з них не виконували ДПА 20 учнів: 17 – за хворобою, 3- з поважної причини.

Результати державної підсумкової атестації:

українська мова: високий рівень – 32 %, достатній – 51 %, середній – 17 %, початковий – відсутній. Якість знань – 83 %, правильно виконали усі завдання, отримали 12 балів – 19 % (104 учні);

читання: високий рівень – 42 %, достатній – 47 %, середній – 11 %, початковий – відсутній. Якість знань – 89 %, правильно виконали усі завдання, отримали 12 балів – 27 % (148 учнів);

математика: високий рівень – 38 %, достатній – 42 %, середній – 19,5 %, початковий – 0,5 (3 учні). Якість знань – 80 %, правильно виконали усі завдання, отримали 12 балів – 25 % (125 учнів).

Теми навчальних програм, з яких було допущено найбільше помилок:
- Займенник. Побудова сполучень слів із займенниками в різних формах (29 %);
- Побудова тексту-міркування (28 %);
- Складання запитань за змістом прочитаного (24 %);
- Творче завдання. Формулювання власних оцінних суджень (29 %);
- Дії над багатоцифровими числами (32 %);
- Величини. Співвідношення між одиницями вимірювання площі (33 %);
- Задачі. Складена задача на пропорційне ділення (34 %).

Результати підсумкових контрольних робіт свідчать, що переважна більшість учнів успішно справилася із запропонованими завданнями і готові до навчання в основній школі. Найвищі показники якості знань продемонстрували учні ШСШ № 1, ШНВК: СШ-ліцей, ШСШ № 13.

/Files/images/Новый рисунок2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 769

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.